AZ Corner thi công bàn tăng giảm độ cao cho tổ chức phi lợi nhuận từ Thụy Điểm với bề dầy lịch sử hơn 60 năm

AZ Corner thi công bàn tăng giảm độ cao cho tổ chức phi lợi nhuận từ Thụy Điểm với bề dầy lịch sử hơn 60 năm

AZ Corner với sứ mệnh không chỉ cung cấp góc làm việc khoa học chú trọng đến sức khỏe người sử dụng, ngoài ra còn chung tay đến xã hội. Chúng tôi tự hào vì là một phần của hành trình này cùng với một tổ chức phi lợi nhuận từ Thụy Điển ( thành lập từ năm 1958). Xuyên suốt lịch sử của mình, hội đã hoạt động trên 25 quốc gia để tranh đấu vì quyền và lợi ích của phụ nữ. AZ Corner từng bước khẳng định được tên tuổi và uy tín của thương hiệu khi được tin tưởng thi công tại những dự án tầm cỡ.

AZ Corner’s mission is not only to provide working corners that focus on your health but also to join hand for a better society. We are glad to announce that we have a chance to be part of this journey with a Swedish non-profit organization ( founded in 1958). Throughout the history of this non-profit organization, they have worked in more than 25 countries to fight for women rights and their benefits. Step by step, AZ Corner gradually builds the reputation and prestige with large-scale projects

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://azcorner.vn/wp-content/uploads/2018/04/DSC_0095-2.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: fixed;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 165px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}