AZ Corner thi công bàn cho KFW Bank tại Hà Nội, ngân hàng lớn thứ ba tại Đức

AZ Corner thi công bàn cho KFW Bank tại Hà Nội, ngân hàng lớn thứ ba tại Đức

English below

Trong tiếng Đức, có một câu nói: “Vertrauen durch Qualität”. Nó có thể tạm dịch là “Tin tưởng thông qua chất lượng”. Người Đức nổi tiếng là quốc gia có yêu cầu về chất lượng hàng đầu với các thương hiệu công nghiệp hàng đầu. Và khi bạn chiếm trọn được niềm tin từ một trong những ngân hàng lớn nhất ở Đức, đó là một sự xác nhận vững chắc cho chất lượng sản phẩm của bạn. Tính đến năm 2018, KfW Bank là ngân hàng lớn thứ ba của Đức bằng bảng cân đối kế toán. Chúng tôi rất vui khi chia sẻ đây là đơn hàng thứ ba từ FfW từ Hà Nội. Qua thời gian, văn phòng KfW tại Hà Nội được lắp đầy bởi các sản phẩm của AZ Corner. Cảm ơn bạn đã chọn AZ Corner.

In German, there is a saying which goes: ” Vertrauen durch Qualität”. It can be roughly translated as ” Trust through Quality”. German is well-known as the top demanding quality country with leading industrial brands. And when you earn trust from one of the biggest banks in Germany, that is a solid validation for your product quality. As of 2018, KfW Bank is Germany’s third-largest bank by balance sheet. We are glad to share this is third order from FfW from Hanoi. Gradually, KfW office in Hanoi is fulfilled by AZ Corner products. Thank you for choosing AZ Corner

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://azcorner.vn/wp-content/uploads/2018/04/DSC_0095-2.jpg);background-size: initial;background-position: center bottom;background-attachment: fixed;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 165px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}